لطفا صبر نمایید ...
انگلیسیدکتر عبدالرضا اسعدی

دکترای تخصصی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان

رزومه: دانلود

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم