لطفا صبر نمایید ...
انگلیسیدکتر علی صادقی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان

رزومه:

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم