لطفا صبر نمایید ...
انگلیسی

نام: آمنه سادات

نام خانوادگی: موسوی

لیسانس مهندسی عمران

کارشناس آموزش: رشته های حقوق و مهندسی

رزومه:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: طیبه

نام خانوادگی: علیپوری

لیسانس مهندسی آب

کارشناس آموزش: رشته های مدیریت و علوم سیاسی

رزومه:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: احمد مایل

نام خانوادگی: رهنورد

لیسانس علوم تربیتی

کارشناس فارغ التحصیلان

رزومه:

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم