لطفا صبر نمایید ...
انگلیسی

نام: احمد مایل

نام خانوادگی: رهنورد

لیسانس علوم تربیتی

کارشناس فارغ التحصیلان و مدیر اجرایی کمیته ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

رزومه:

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم