لطفا صبر نمایید ...
انگلیسی

نام: حمید (يامان)

نام خانوادگی: تقی آبادی (حكمت)

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

مدیر پژوهش و فناوری

رزومه: دانلود

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم