لطفا صبر نمایید ...
انگلیسی

نام: سید باقر

نام خانوادگي: محمدی

دکتری حقوق جزا و فقه اسلامی

معاون علمی

رزومه: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام: حميد

نام خانوادگي: پورحسين

فوق لیسانس مهندسی برق قدرت

مدیر آموزش و دانشجویی

رزومه: 

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم