لطفا صبر نمایید ...
انگلیسی


نام: علی

نام خانوادگی: صادقی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

معاون آموزشی و دانشجویی

رزومه:

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم